BrainFeedBack o metodě

Vstupní video o metodě BrainFeedBack.

V hlavních rolích Jára s Adamem.

(5:45 minut)

BrainFeedBack diagnostika

Video věnované diagnostice na přístroji BrainFeedBack.

V hlavních rolích Jára a Adam.

(6:27 minut)

BrainFeedBack trénink

Video věnované tréninkovým postupům v metodě BrainFeedBack.

V hlavních rolích Jára a Adam.

(8:47 minut)

© Copyright
1996-2020 Jaroslav Dobrovolný
2009-2020 Bibiana Naďová